W środku miasta

IMG_0690

W środku miasta

Program profilaktyczny składa się z trzech części:

1. Spektakl teatralny pt. ”W środku miasta” – powstał z pomocą finansową i merytoryczną Wydziału Edukacji  UMŁ oraz RCPS w Łodzi, przy współpracy młodzieży uzależnionej od narkotyków będącej pod opieką Fundacji „ARKA”. Spektakl pod patronatem Komendy Głównej Policji, nagrodzony na Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuk Profilaktycznych.

Konstrukcją spektaklu jest moralitet. Spektakl opowiada o losach dziecka żyjącego w patologicznej rodzinie. Główny bohater staje między biegunami moralności: Aniołem i Diabłem, Dobrem i Złem i wszelkimi jego personifikacjami. One kierują bohaterem, przeciągając go na jedną bądź na drugą stronę. 

Użyte w spektaklu środki artystycznego wyrazu tj. lalki teatralne oraz plan „żywy”, pozwalają na symboliczne, ale jakże sugestywne pokazanie scen tragicznych i drastycznych w losach bohatera (brak okazywania uczuć, odrzucenie, brak akceptacji, pierwszy kontakt z nałogiem, śmierć).

 

Zadaniem spektaklu jest nawiązanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy aktorami a widownią, jest też prowokacją do identyfikowania się widzów z bohaterami spektaklu (dzieckiem, matką, ojcem, dealerem)  –  wywołanie uczuć: współczucia, chęci niesienia pomocy, czy też poczucia winy lub złości i buntu 

2. Psychodrama – dwóch widzów pod nadzorem aktorów gra role rodziców. Widzowie tworzą pozytywne zakończenie spektaklu, w którym dziecko zyskując akceptacje i miłość rodziców, nie umiera.

Psychodrama aktywizuje emocjonalnie widownię i prowokuje do wypowiadania słów „symboli”: kocham, przepraszam, wybaczam, zmienię się, obiecuję, postaram się.

3.Talk show – aktorka prowadząca nawiązuje otwartą rozmowę z publicznością.

Omawiane tematy : 

a) Praktyczne pomysły na  pomoc koleżeńską i okazywanie przyjaźni, zainteresowania problemami drugiego człowieka, aktywna pomoc.

 

b) Dostrzeganie zaistnienia zmian w osobowości człowieka pod wpływem problemów życiowych (min. ucieczka w nałogi, samobójstwo). Element programu, który w bardzo sugestywny sposób uświadamia widzów o konieczności aktywnej pomocy koleżeńskiej – „dostrzegając problemy innych zauważysz własne” – jest również skutecznym elementem w walce ze „znieczulicą”, a także przypomina poprawność norm ludzkich zachowań, w których obowiązują zasady wzajemnej pomocy, odpowiedzialności i miłości.

4. Spotkanie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Kryminalnej KM Policji

Prowadzone przez aktorkę Teatru Piccolo. Tematy i pytania: 

a) Dopalacze, zagrożenia, szkody i omówienie problemu.

b) Jesteśmy zastraszeni, boimy się narazić na zemstę lub szykany. Czy możemy anonimowo powiadomić policję o przestępstwie?

c) Jakie wykroczenia popełniają najczęściej młodzi ludzie (przykłady)?

d) Na jakie formy pomocy ze strony policji może liczyć młodzież i szkoła?

Element programu, któremu przyświeca przesłanie – SZUKANIE POMOCY WYMAGA ODWAGI! RATUJESZ LUDZKIE ŻYCIE, WIĘC NIE JESTEŚ DONOSICIELEM